اتحاد جامعه کشتی به بازگشت خادم منتهی شد – باشگاه فرهنگی و ورزشی

خبرگزاری مهر: ابراهیم جوادی با اظهار خرسندی از پایان داستان پر فراز و نشیب استعفای خادم گفت: خوشبختانه اهالی کشتی توانستند بعد از حدود یک ماه به نتیجه ای که می خواستند برسند و رسول خادم را از استعفا و رفتن منصرف کنند

ادامه مطلب...